خدمات تخصصی

حوزه فناوری اطلاعات

-      تولید و پیاده سازی نرم افزارهای اتوماسیون تخصصی یکپارچه  (CRM,MIS,ERP,CMMS)

-      تولید و پیاده سازی نرم افزارهای مبتنی بر فرایند (BPMS)

-      ارائه سرویس اینترنت (Dedicated , Shared)

-      تولید و پیاده سازی پرتال های تحت وب (Website , e-shop , B2B portal , B2C portal)

-      ارائه سرویس های ارزش افزوده مبتنی بر داده (Data-Vas)

 

 

حوزه فروش ، بازاریابی و تبلیغات

-      بررسی اقتصادی طرح های تجاری

-      طراحی ، سازماندهی و راهبری شبکه های مویرگی فروش و بازاریابی

-      قیمت گذاری بهینه ( با رویکرد به حداکثر رسانی سود) (Pricing)

-      تحلیل علمی رفتار مصرف کنندگان کالاها و خدمات (Customer Behavior)

-      بازاریابی استراتژیک ، طراحی و راهبری ساختارهای بازاریابی مویرگی و شبکه ای

-      طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی خلاق (محیطی و دیجیتال)

-      ارزیابی علمی کیفیت ارائه خدمات به روش سروکوال و ...

 

 

×
درخواست های من
درخواست های مشاور
افزایش اعتبار کیف پول بستن
لطفا مبلغ مورد نظر را وارد نمایید
تومان